Trách nhiệm miễn trừ

HU Paris, đối tác, đối tác học thuật đảm bảo cung cấp thông tin minh bạch và không cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền

Hệ thống chương trình và văn bằng của HU

Các chương trình của Đại học Horizons cho sinh viên quốc tế là chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh. Văn bằng HU Paris cấp là văn bằng do trường cấp, không phải nhóm văn bằng quốc gia Pháp và giảng dạy bằng tiếng Pháp.
https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/post_18.jpg

Chương trình kiểm định

Kiểm định toàn diện với các kiểm định uy tín hàng đầu như ACBSP, ECBE, Qualiopi, FEDE.

https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/post_08.jpg

Chương trình tiếng Anh

Chương trình giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, không giảng dạy bằng tiếng Pháp theo syllabus Pháp.

https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2021/05/post_16.jpg

05Văn bằng do trường cấp

Văn bằng cho Đại học Horizons cấp, không phải văn bằng quốc gia Pháp bằng tiếng Pháp.

Tính chất chương trình

Chương trình của Đai học Horizons được giảng dạy bằng tiếng Anh theo sylabus quốc tế nhằm đảm bảo đạt kiểm định quốc tế và khả năng công nhận chéo từ đối tác.
Ngôn ngữ và mô hình giảng dạy

Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh giúp dễ dàng tiếp cận đến đại đa số học viên, đồng thời giúp chương trình dễ dàng được kiểm định quốc tế và công nhận chéo từ đối tác.

Chương trình được triển khai 100% off campus theo mô hình Live Class với giảng viên nước ngoài kết hợp trợ giảng trực tuyến.

Kiểm định của HU và chương trình

Bộ giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp: Đại học Horizons University được công nhận và hoạt động dưới sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục Pháp với chức năng đào tạo đại học (post secondary education) với mã đăng ký UAI 0756324S.

Phòng quản lý đào tạo Paris: Đại học Horizons được đăng ký với phòng quản lý đào tạo Paris cho hoạt động đào tạo đại học trong và ngoài nước Pháp với mã đăng ký 11756124075

Chứng chỉ chất lượng giáo dục Pháp: Đại học Horizons đạt chứng chỉ chất lượng giáo dục Pháp Qualiopi số RNW-23/07/1947-01.

Kiểm định ACBSP cho các chương trình từ Cử nhân đến Tiến sĩ nhóm ngành Quản trị và Kinh doanh

Kiểm định ECBE cho các chương trình từ Cử nhân đến Tiến sĩ cho nhóm ngành Quản trị và Kinh doanh.

Kiểm định ACCREDITAT cho chương trình MA in TESOL.

Thành viên của FEDE Thuỵ Sĩ.

Văn bằng do trường cấp

Tại Pháp tồn tại 2 hệ thống văn bằng là văn bằng do trường cấp và văn bằng quốc gia (dạy theo giáo trình Pháp và tham gia kỳ thi quốc gia tại Pháp).

Văn bằng của các chương trình sẽ là văn bằng do đại học Horizons cấp, không phải văn bằng quốc gia. 100% chương trình triển khai bằng tiếng Anh theo khung chương trình quốc tế.

Công nhận chéo từ đối tác

Bên cạnh kiểm định từ các tổ chức uy tín, chương trình của đại học Horizons còn được công nhận chéo bởi nhiều đại học đối tác giúp tối ưu việc công nhận sau khi tốt nghiệp.

Các văn bằng được cấp do công nhận chéo sẽ không thuộc hệ thống của Đại học Horizons mà do sự quản lý và cấp văn bằng của đối tác.

Hỗ trợ học thuật độc lập

Hoạt động hỗ trợ học thuật tại Việt Nam được triển khai bởi London Academy of Sciences Việt Nam (LAS VN).

LAS VN là thành viên của LAS United Kingdom là hệ thống hỗ trợ học thuật được kiểm định cấp cao nhất từ ASIC Anh Quốc.

Hoạt động hỗ trợ học thuật của LAS VN là độc lập, không can thiệp vào kết quả của chương trình, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình cũng như không ảnh hưởng vào quá trình đánh giá nội bộ (IQA), đánh giá bên ngoài (EQA) cũng như đánh giá bởi bên thứ ba khác của Đại học Horizons và các đối tác.

https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/img-form.jpg

Tính chất chương trình

Chương trình của Đai học Horizons được giảng dạy bằng tiếng Anh theo sylabus quốc tế nhằm đảm bảo đạt kiểm định quốc tế và khả năng công nhận chéo từ đối tác.
Ngôn ngữ và mô hình giảng dạy

Chương trình được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh giúp dễ dàng tiếp cận đến đại đa số học viên, đồng thời giúp chương trình dễ dàng được kiểm định quốc tế và công nhận chéo từ đối tác.

Chương trình được triển khai 100% off campus theo mô hình Live Class với giảng viên nước ngoài kết hợp trợ giảng trực tuyến.

Kiểm định của HU và chương trình

Bộ giáo dục đại học và nghiên cứu Pháp: Đại học Horizons University được công nhận và hoạt động dưới sự phê chuẩn của Bộ Giáo dục Pháp với chức năng đào tạo đại học (post secondary education) với mã đăng ký UAI 0756324S.

Phòng quản lý đào tạo Paris: Đại học Horizons được đăng ký với phòng quản lý đào tạo Paris cho hoạt động đào tạo đại học trong và ngoài nước Pháp với mã đăng ký 11756124075

Chứng chỉ chất lượng giáo dục Pháp: Đại học Horizons đạt chứng chỉ chất lượng giáo dục Pháp Qualiopi số RNW-23/07/1947-01.

Kiểm định ACBSP cho các chương trình từ Cử nhân đến Tiến sĩ nhóm ngành Quản trị và Kinh doanh

Kiểm định ECBE cho các chương trình từ Cử nhân đến Tiến sĩ cho nhóm ngành Quản trị và Kinh doanh.

Kiểm định ACCREDITAT cho chương trình MA in TESOL.

Thành viên của FEDE Thuỵ Sĩ.

Văn bằng do trường cấp

Tại Pháp tồn tại 2 hệ thống văn bằng là văn bằng do trường cấp và văn bằng quốc gia (dạy theo giáo trình Pháp và tham gia kỳ thi quốc gia tại Pháp).

Văn bằng của các chương trình sẽ là văn bằng do đại học Horizons cấp, không phải văn bằng quốc gia. 100% chương trình triển khai bằng tiếng Anh theo khung chương trình quốc tế.

Công nhận chéo từ đối tác

Bên cạnh kiểm định từ các tổ chức uy tín, chương trình của đại học Horizons còn được công nhận chéo bởi nhiều đại học đối tác giúp tối ưu việc công nhận sau khi tốt nghiệp.

Các văn bằng được cấp do công nhận chéo sẽ không thuộc hệ thống của Đại học Horizons mà do sự quản lý và cấp văn bằng của đối tác.

Hỗ trợ học thuật độc lập

Hoạt động hỗ trợ học thuật tại Việt Nam được triển khai bởi London Academy of Sciences Việt Nam (LAS VN).

LAS VN là thành viên của LAS United Kingdom là hệ thống hỗ trợ học thuật được kiểm định cấp cao nhất từ ASIC Anh Quốc.

Hoạt động hỗ trợ học thuật của LAS VN là độc lập, không can thiệp vào kết quả của chương trình, không can thiệp vào tính toàn vẹn của chương trình cũng như không ảnh hưởng vào quá trình đánh giá nội bộ (IQA), đánh giá bên ngoài (EQA) cũng như đánh giá bởi bên thứ ba khác của Đại học Horizons và các đối tác.

Trách nhiệm miễn trừ

Chúng tôi đảm bảo mọi thông tin minh bạch và đảm bảo không cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền.
Không cam kết học là sẽ ra trường

Đại học Horizons và đối tác không cam kết học là sẽ tốt nghiệp và ra trường.

Kết quả công nhận tốt nghiệp và văn bằng được cấp khi và chỉ khi học viên đáp ứng và đạt toàn bộ yêu cầu của chương trình, bao gồm nghĩa vụ học thuật, nghĩa vụ kỷ luật học tập, liêm chính học thuật và nghĩa vụ tài chính.

Không cam kết văn bằng được công nhận bởi bên thứ 3

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động tại từng nơi và từng quốc gia đều có những quy định riêng về công nhận hay không công nhận văn bằng.

Đại học Horizons và các đối tác không cam kết, không hứa hẹn việc văn bằng của Đại học Horizons sẽ được công nhận bởi bên thứ ba từ bất kỳ quốc gia nào, nơi nào, doanh nghiệp nào hoặc cá nhân nào.

Học viên được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đăng ký nhập học và cần kiểm tra khả năng sử dụng văn bằng nhằm đảm bảo tối ưu quá trình sử dụng văn bằng sau khi tốt nghiệp.

Đại học Horizons và các đối tác không và không thể hỗ trợ quá trình công nhận văn bằng này dưới mọi hình thức và tại bất kỳ nơi đâu.

Hệ thống hỗ trợ học thuật không làm thay

Hệ thống hỗ trợ học thuật là một bổ sung độc đáo để hỗ trợ học viên vượt qua các khó khăn để dành thời gian tập trung vào việc quan trọng nhất là học và lĩnh hội kiến thức.

Hệ thống hỗ trợ học thuật chỉ hỗ trợ nhưng không làm thay. Học viên chịu trách nhiệm với kết quả học tập, nội dung bài làm và chịu trách nhiệm trên kết quả đánh gía của giảng viên từ đại học Horizons và/hoặc từ giảng viên của đối tác.

Việt Nam và Pháp ký kết thỏa thuận về công nhận văn bằng và thoả thuận này mang tính tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và  Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Cộng hòa Pháp đã ký kết Thỏa thuận hành chính về công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo ngày 3/11/2011. Tham khảo TẠI ĐÂY.

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và Đại học Horizons và đối tác không cam kết không hứa hẹn bất kỳ điều gì liên quan đến thoả thuận về công nhận văn bằng này trước khi nhập học, trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

Trách nhiệm miễn trừ

Chúng tôi đảm bảo mọi thông tin minh bạch và đảm bảo không cam kết những nội dung không thuộc thẩm quyền.
Không cam kết học là sẽ ra trường

Đại học Horizons và đối tác không cam kết học là sẽ tốt nghiệp và ra trường.

Kết quả công nhận tốt nghiệp và văn bằng được cấp khi và chỉ khi học viên đáp ứng và đạt toàn bộ yêu cầu của chương trình, bao gồm nghĩa vụ học thuật, nghĩa vụ kỷ luật học tập, liêm chính học thuật và nghĩa vụ tài chính.

Không cam kết văn bằng được công nhận bởi bên thứ 3

Mỗi quốc gia, vùng lãnh thổ, cá nhân, đơn vị sử dụng lao động tại từng nơi và từng quốc gia đều có những quy định riêng về công nhận hay không công nhận văn bằng.

Đại học Horizons và các đối tác không cam kết, không hứa hẹn việc văn bằng của Đại học Horizons sẽ được công nhận bởi bên thứ ba từ bất kỳ quốc gia nào, nơi nào, doanh nghiệp nào hoặc cá nhân nào.

Học viên được cung cấp đầy đủ thông tin trước khi đăng ký nhập học và cần kiểm tra khả năng sử dụng văn bằng nhằm đảm bảo tối ưu quá trình sử dụng văn bằng sau khi tốt nghiệp.

Đại học Horizons và các đối tác không và không thể hỗ trợ quá trình công nhận văn bằng này dưới mọi hình thức và tại bất kỳ nơi đâu.

Hệ thống hỗ trợ học thuật không làm thay

Hệ thống hỗ trợ học thuật là một bổ sung độc đáo để hỗ trợ học viên vượt qua các khó khăn để dành thời gian tập trung vào việc quan trọng nhất là học và lĩnh hội kiến thức.

Hệ thống hỗ trợ học thuật chỉ hỗ trợ nhưng không làm thay. Học viên chịu trách nhiệm với kết quả học tập, nội dung bài làm và chịu trách nhiệm trên kết quả đánh gía của giảng viên từ đại học Horizons và/hoặc từ giảng viên của đối tác.

Việt Nam và Pháp ký kết thỏa thuận về công nhận văn bằng và thoả thuận này mang tính tham khảo

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và  Bộ Giáo dục đại học, Nghiên cứu và Đổi mới Cộng hòa Pháp đã ký kết Thỏa thuận hành chính về công nhận văn bằng và các quá trình đào tạo ngày 3/11/2011. Tham khảo TẠI ĐÂY.

Tài liệu này chỉ mang tính tham khảo và Đại học Horizons và đối tác không cam kết không hứa hẹn bất kỳ điều gì liên quan đến thoả thuận về công nhận văn bằng này trước khi nhập học, trong khi học và sau khi tốt nghiệp.

Do you ever invest in your clients?

Quickly aggregate B2B users and worldwide potentialities. Progressively plagiarize resource-leveling e-commerce through resource-leveling core competencies. Dramatically mesh low-risk high-yield alignments before transparent e-tailers.

Appropriately empower dynamic leadership skills after business portals. Globally myocardinate interactive supply chains with distinctive quality vectors. Globally revolutionize global sources through interoperable services.

Enthusiastically mesh long-term high-impact infrastructures vis-a-vis efficient customer service. Professionally fashion wireless leadership rather than prospective experiences. Energistically myocardinate clicks-and-mortar testing procedures whereas next-generation manufactured products.

Kiểm định

Đại học Horizons tự hào là một trong những đại học đạt và duy trì các kiểm định uy tín trong rất nhiều năm qua.
https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2024/06/ACBSP-logo-vuong.png
ACBSP là một trong những tổ chức kiểm định hàng đầu thế giới cho chương trình Kinh doanh và Quản lý. ACBSP được CHEA Hoa Kỳ công nhận.
Accreditation Council for Business Schools and Programs
Hoa Kỳ và Toàn cầu
https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2024/06/images-19.png
Qualiopi là chứng nhận chất lượng giáo dục Quốc gia Pháp. HU Paris đạt chứng nhận Qualiopi cho toàn bộ hoạt động giáo dục đại học.
Qualité - Office Professionnel de Qualification des Organismes de Formation
France
https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2024/06/images-18.png
ECBE là tổ chức kiểm định hàng đầu về kinh doanh và quản lý của Châu Âu. ECBE là thành viên của ENQA, tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục của EU.
European Council for Business Education
Trụ sở tại Bỉ