Liên hệ

London Academy of Sciences Việt Nam

London Academy of Sciences VN

LAS VN, thành viên của London Academy of Sciences United Kingdom là Viện HLKH chuyên sâu về phát triển giáo dục và hỗ trợ học thuật với kiểm định cao nhất từ ASIC United Kingdom.

  London Academy of Sciences VN

  LAS VN, thành viên của London Academy of Sciences United Kingdom là Viện HLKH chuyên sâu về phát triển giáo dục và hỗ trợ học thuật với kiểm định cao nhất từ ASIC United Kingdom.

   https://huparis.edu.vn/wp-content/uploads/2021/06/img-form.jpg

   Văn phòng Việt Nam

   Cung cấp thông tin minh bạch, chi tiết cũng là một phần của hệ thống hỗ trợ học thuật từ London Academy of Sciences
   Give us a call
   02 899 999 099
   Email us
   support@las.org.vn
   Văn phòng
   11 Nguyễn Đình Chiều P. Đa Kao Q.1 HCMC
   Website
   LAS.org.vn
   LAS.ac