Đối tác

Đối tác của HU Paris bên cạnh đối tác hỗ trợ học thuật là LAS VN còn có các đối tác hợp tác trực tiếp hoặc gián tiếp để đảm bảo chất lượng và đồng công nhận kết quả

Đối tác

Đối tác hỗ trợ học thuật hoặc đồng công nhận kết quả
Logo-SIMI
London-Academy-of-Sciences (1)
logotypWSIiZ_300dpi_wer__ENG_center
OTHM Logo web
euni logo
Diploma logo
MI-Swiss-2
Qualifi logo web
SIMS-logo

Học Live Class
kết hợp trợ giảng
trực tuyến

Liên hệ
Đại diện VN

London Academy of Sciences Vietnam

  Điện thoại

  28-899 999-099

  Giờ làm việc

  Monday to Friday: 9AM to 6PM
  Closed on Weekends

  Social media